Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cynosurus effusus
Cynosurus elegans
Cynthia cardui Κύνθια του Καρδού
Cyperus capitatus
Cyperus difformis
Cyperus esculentus
Cyperus flavescens
Cyperus flavidus
Cyperus fuscus
Cyperus glaber
Cyperus glomeratus
Cyperus hamulosus
Cyperus longus badius
Cyperus longus longus
Cyperus michelianus michelianus
Cyperus michelianus pygmaeus
Cyperus rotundus
Cyprinus carpio Γριβάδι (Κυπρίνος)
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Cyrtodactylus kotschyi bartoni Κυρτοδάκτυλος του Μπάρτον