Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Centaurea solstitialis solstitialis Κενταύριο το ηλιοτρόπιο
Campanula sparsa sparsa Καμπανούλα η διάχυτη
Campanula celsii spathulifolia
Campanula spatulata spatulata
Cerastium banaticum speciosum
Crocus speciosus speciosus
Corvus monedula spermologus Κάργια
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Centaurea spinosa spinosa
Carduus macrocephalus sporadum
Centaurea spruneri spruneri
Campanula spatulata spruneriana
Cephalaria squamiflora squamiflora Κεφαλάρια η λεπιδανθής
Centaurea stenolepis stenolepis
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ
Centaurea triumfetti stricta
Crocus biflorus stridii
Centaurea subciliaris subciliaris
Centaurea cuneifolia sublanata