Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cephalanthera cucullata
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cephalaria ambrosioides
Cephalaria flava flava
Cephalaria flava setulifera
Cephalaria tenuiloba
Cephalorrhynchus tuberosus
Cerastium arvense arvense
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium candidissimum
Cerastium cerastoides
Cerastium cymosum cymosum
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium decalvans orbelicum
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium moesiacum