Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vicia cracca gerardii
Juncus gerardi gerardi
Crepis viscidula geracioides
Potentilla geoides geoides
Silene multicaulis genistifolia
Buglossoides arvensis gasparrinii Βουγλωσσοειδές του Γκασπαρίνι
Laserpitium siler garganicum
Lamium garganicum garganicum
Silene bupleuroides ganiatsasiana
Allium paniculatum fuscum
Ruta chalepensis fumariifolia
Crepis neglecta fuliginosa
Matthiola fruticulosa fruticulosa
Brassica fruticulosa fruticulosa
Dianthus fruticosus fruticosus Αγριογαρύφαλλο το θαμνοειδές
Ranunculus acris friesianus
Campanula sparsa fricaldskyi Καμπανούλα του Φρίβαλντ
Saxifraga porophylla frederici-augusti
Poa glauca frearitis
Orchis coriophora fragrans