Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis tybakiensis
Crepis vesicaria
Crepis viscidula geracioides
Crepis viscidula viscidula
Crepis zacintha
Cressa cretica
Crex crex Ορτυκομάνα
Cricetulus migratorius atticus Νανοκρικετός
Crithmum maritimum
Crithopsis delineata
Crocidura ariadne Μυγαλή της Αριάδνης
Crocidura guldenstaedti Μυγαλή του Γκουλντεσταίντ
Crocidura lasiura Μυγαλή της Λέσβου
Crocidura leucodon Χωραφομυγαλή
Crocidura russula caneae Σπιτομυγαλή
Crocidura russula zimmermanni Σπιτομυγαλή του Ζίμμερμαν
Crocidura suaveolens balcanica Κηπομυγαλή των Βαλκανίων
Crocidura suaveolens debeauxi Κηπομυγαλή του Ντεμπώ
Crocus biflorus biflorus
Crocus biflorus crewei