Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea ebenoides
Centaurea epirota
Centaurea euboica euboica
Centaurea euboica intermedia
Centaurea graeca ceccariniana
Centaurea graeca graeca
Centaurea grbavacensis
Centaurea grisebachii confusa
Centaurea grisebachii grisebachii
Centaurea grisebachii occidentalis
Centaurea grisebachii paucijuga
Centaurea heldreichii
Centaurea huljakii
Centaurea hyalolepis
Centaurea iberica holzmanniana
Centaurea iberica iberica
Centaurea idaea
Centaurea immanuelis-loewii
Centaurea ipsaria
Centaurea jacea