Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lathyrus sphaericus
Lathyrus tuberosus
Lathyrus venetus
Lathyrus vernus
Launaea mucronata
Lavatera arborea
Lavatera bryonifolia
Lavatera punctata
Lavatera trimestris
Lecokia cretica
Legousia falcata
Legousia hybrida
Legousia pentagonia
Legousia speculum-veneris
Lemna minor
Lemna minuscula
Lemna trisulca
Lens culinaris
Lens ervoides
Lesquereuxia syriaca