Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Herniaria hirsuta
Herniaria incana
Herniaria micrantha
Herniaria nigrimontium
Helichrysum plicatum
Halacsya sendtneri
Hesperis dinarica
Hesperis laciniata
Hesperis matronalis
Hesperis rechingeri
Helichrysum taenari
Hesperis theophrasti
Helicotrichon aetolicum
Hesperis verroiana
Hibiscus syriacus Ιβίσκος ο Συριακός
Hibiscus trionum Ιβίσκος ο τρίονος
Hieracium alpicola
Hieracium arpadianum
Hieracium barbatum
Hieracium gymnocephalum