Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Tyto alba guttata Τυτώ
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας
Teucrium divaricatum graecum
Tropidopola graeca graeca Τροπιδοπόλα η γραική
Teucrium alpestre gracilis Τεύκριο το χαρίεν
Teucrium flavum glaucum Τεύκριο το γλαυκό
Trinia glauca glauca
Teucrium flavum flavum Τεύκριο το κίτρινο
Telescopus fallax fallax Αγιόφιδο
Torilis arvensis elongata
Teucrium divaricatum divaricatum
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Tanacetum corymbosum corymbosum
Thymus longicaulis chaubardii
Teucrium chamaedrys chamaedrys
Tozzia alpina carpathica
Teucrium polium capitatum
Thymus teucrioides candilicus
Trifolium campestre campestre
Triglochin bulbosa barrelieri