Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fritillaria epirotica
Fritillaria euboeica
Fritillaria graeca
Fritillaria messanensis
Fritillaria montana
Fritillaria mutabilis
Fritillaria obliqua
Fritillaria pelinaea
Fritillaria pontica
Fritillaria rhodia
Fritillaria rhodocanakis
Fritillaria spetsiotica
Fritillaria tuntasia
Fuirena pubescens
Fumana aciphylla Φουμάνα η οξύφυλλη
Fumana arabica
Fumana pinatzii
Fumana scoparia
Fumaria amarysia
Fumaria bastardii