Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Asperugo procumbens Ασπερούγκο το έρπον
Asperula tournefortii Ασπέρουλα του Τουρνεφόρ
Asperula rigida Ασπέρουλα η τραχεία
Asperula brevifolia Ασπέρουλα η βραχύφυλλη
Artemisia herba-alba Αρτεμισία η λευκή βοτάνη
Arctostaphylos uva-ursi Αρκτοστάφυλος
Arthrocnemum perenne Αρθρόκνημο το πολυετές
Arthrocnemum fruticosum Αρθρόκνημο το θαμνοειδές
Arthrocnemum glaucum Αρθρόκνημο το γλαυκό
Arenaria guicciardii Αρενέρια του Γκουϊτσιάρντι
Arenaria leptoclados Αρενέρια η λεπτόκλαδη
Arenaria leucadia Αρενάρια της Λευκάδας
Arenaria muralis Αρενάρια η σπιτοίχειος
Arenaria serpyllifolia Αρενάρια η σερπυλλόφυλλη
Arenaria saponarioides Αρενάρια η σαπωναριόμορφη
Arenaria graveolens Αρενάρια η δύσοσμη
Arabidopsis thaliana Αραβίδοψις η θαλιάνειος
Arabis auriculata Αραβίδα η ωτιοφόρος
Arabis verna Αραβίδα η ανοιξιάτικη
Antinoria insularis Αντινόρια η νησιωτική