Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Dianthus haematocalyx haematocalyx
Dianthus haematocalyx pindicola
Dasypyrum hordeaceum
Dianthus androsaceus
Dianthus aciphyllus
Dactylorhiza kalopissii
Deschampsia flexuosa
Deschampsia cespitosa cespitosa
Danthoniastrum compactum
Dianthus pulviniformis
Delphinium hirschfeldianum
Dactylorhiza incarnata incarnata
Dactylis glomerata rigida
Dianthus pinifolius serbicus
Dianthus pinifolius pinifolius
Delphinium hellenicum
Dianthus pinifolius lilacinus
Dianthus petraeus orbelicus
Delphinium fissum
Danthonia decumbens