Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ranunculus serbicus
Ranunculus subomophyllus
Ranunculus incomparabilis
Ranunculus bullatus cytheraeus
Ranunculus sceleratus sceleratus
Ranunculus sartorianus
Ranunculus illyricus
Ranunculus sardous
Ranunculus rumelicus
Ranunculus gracilis
Ranunculus bulbosus bulbosus
Ranunculus aquatilis
Ranunculus rionii
Ranunculus repens
Ranunculus fontanus
Ranunculus radinotrichus
Ranunculus psilostachys
Ranunculus flammula flammula
Ranunculus brutius
Ranunculus pseudomontanus