Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Frangula rupestris Φράγκουλα η βραχόφιλη
Frangula alnus Φράγκουλα ο άλνος
Francolinus francolinus Φραγκολίνος
Fragaria viridis campestris
Fragaria vesca
Foeniculum vulgare piperitum
Foeniculum vulgare vulgare
Fimbristylis ferruginea
Fimbristylis bisumbellata
Filipendula vulgaris
Filipendula ulmaria ulmaria
Filago vulgaris
Filago pyramidata
Filago eriosphaera
Filago eriocephala
Filago cretensis cretensis
Filago cretensis cycladum
Filago contracta
Filago aegaea aegaea
Filago aegaea aristata