Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stipa bromoides
Sternbergia sicula
Sternbergia lutea
Sternbergia greuteriana
Sternbergia colchiciflora
Sterna sandvicensis Χειμωνογλάρονο
Sterna paradisaea Χιονογράρονο
Sterna hirundo Ποταμογλάρονο
Sterna caspia Καρατζάς
Sterna bengalensis Ταξιδογλάρονο
Sterna albifrons Νανογλάρονο
Stercorarius pomarinus Γαλαζόραμφος ληστόγλαρος
Stercorarius parasiticus Γερακοληστόγλαρος
Steptorhamphus tuberosus
Stenobothrus nigromaculatus Στενόβοθρος ο μελανόστικτος
Stenobothrus lineatus Στενόβοθρος ο γραμμικός
Stenobothrus graecus Στενόβοθρος ο γραικός
Stenobothrus fischeri Στενόβοθρος του Φίσσερ
Stenella coeruleoalba Ζωνοδέλφινο
Stellaria uliginosa