Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Campanula persicifolia
Campanula pelviformis
Campanula patula patula
Campanula papillosa
Campanula pangea
Campanula orphanidea
Campanula oreadum
Campanula nisyria
Campanula merxmuelleri
Campanula macrostachya
Campanula lyrata
Campanula lingulata
Campanula lavrensis
Campanula laciniata
Campanula jacquinii
Campanula incurva
Campanula hierapetrae
Campanula heterophylla
Campanula hawkinsiana
Campanula hagielia