Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Oecanthus pellucens calinensis Οίκανθος ο καλινένσιος
Oecanthus pellucens pellucens Οίκανθος ο διαλάμπων
Xya pfaendleri Ξύα του Πφαίντλερ
Xya variegata Ξύα η ποικιλούσα
Acipenser naccari Ξυρύχι Αδριατικής
Acipenser sturio Ξυρίχι
Xerohippus solerii Ξηρόιππος ο Σολέριος
Tadarida teniotis Νυχτονόμος
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Nyctalus noctula noctula Νυχτοβάτης
Pipistrellus nathusii Νυχτερίδα του Ναθούσιους
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Nymphalis polychloros Νυνφαλίς η πολύχλωρος
Nymphalis xanthomelas Νυμφαλίς η ξανθομέλας
Nymphalis antiopa Νυμφαλίς η Αντιόπη
Natrix natrix persa x schweizeri Ντρόφιδο το υβρίδιο
Natrix natrix schweizeri Ντρόφιδο το Σβάιτσερ
Natrix natrix persa Ντρόφιδο το Περσικό
Quercus pedunculiflora Ντουσκοβελανιδιά (Ντούσκο)