Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Catananche lutea lutea
Centaurea cariensis maculiceps
Crocus cancellatus mazziaricus
Centaurea attica megarensis
Crocus biflorus melantherus
Cyperus michelianus michelianus
Cymbalaria microcalyx microcalyx
Centaurea spruneri minoa
Cerinthe minor minor Κερίνθη η μικρή
Centaurea raphanina mixta
Crataegus monogyna monogyna Κράταιγος ο μονόγυνος
Cymbalaria muralis muralis
Carex muricata muricata
Centaurea napulifera napulifera
Crepis neglecta neglecta
Centaurea nervosa nervosa
Crocus sieberi nivalis
Crocus biflorus nubigena
Centaurea grisebachii occidentalis
Cruciata taurica occidentalis