Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salvia napifolia
Salvia grandiflora
Salvia glutinosa
Salvia fruticosa Φασκομηλιά η θαμνοειδής
Salvia forskaohlei
Salvia eichlerana
Salvia candidissima
Salvia argentea
Salvia amplexicaulis
Salvia aethiopis
Salvelinus fontinalis Σαλβελίνος
Salsola soda
Salsola kali
Salsola carpatha Σαλσόλα της Καρπάθου
Salsola aegaea Σαλσόλα του Αιγαίου
Salmo trutta Πέστροφα
Salix xanthicola Ιτιά της Ξάνθης
Salix viminalis Καλαθοϊτιά
Salix triandra triandra Αμυγδαλοϊτιά
Salix silesiaca Ιτιά της Σιλεσίας