Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Campanula drabifolia pinatzii Καμπανούλα του Πινάτση
Campanula sparsa fricaldskyi Καμπανούλα του Φρίβαλντ
Cannabis sativa Κανναβουριά
Cardamine graeca Καρδαμίνη η γραική
Cardamine impatiens Καρδαμίνη η ιμπάτιενς
Cardamine pectinata Καρδαμίνη η πτερωτή
Cardamine hirsuta Καρδαμίνη η χνουδωτή
Carlina lanata Καρλίνα η μαλλιαρή
Carrichtera annua Καρριχθέρα η ετήσια
Castellia tuberculosa Καστέλλια η φυματιοφόρος
Castanea sativa Καστανιά
Catapodium hemipoa Καταπόδιο η ημιπόα
Catapodium marinum Καταπόδιο το θαλάσσιο
Catapodium rigidum Καταπόδιο το νύσσον
Capsella bursa-pastoris Καψέλλα
Centaurea diffusa Κενταύρια η διάχυτη
Centaurea depressa Κενταύρια η πεπιεσμένη
Centaurea cyanus Κενταύρια ο κυανός
Centaurea melitensis Κενταύρια της Μάλτας
Centaurea phrygia Κενταύρια της Φρυγίας