Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carex digitata
Carex depauperata
Carex davalliana
Carex cretica
Carex caryophyllea
Carex canescens
Carex atrata atrata
Carex appropinquata
Carex acuta
Carduus tmoleus
Carduus thoermeri
Carduus pycnocephalus pycnocephalus Κάρδος ο πυκνοκέφαλος
Carduus personata ablidus
Carduus macrocephalus insularis
Carduus macrocephalus sporadum
Carduus macrocephalus inconstrictus
Carduus kerneri scardicus
Carduus hamulosus hamulosus
Carduus euboicus
Carduus candicans