Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lapsana communis adenophora
Lapsana communis communis
Lapsana communis pisidica
Laser trilobum
Laserpitium pseudomeum
Laserpitium siler garganicum
Laserpitium siler laeve
Lathraea rhodopea
Lathyrus alpestris
Lathyrus amphicarpos
Lathyrus angulatus
Lathyrus annuus
Lathyrus aphaca
Lathyrus cicera
Lathyrus clymenum
Lathyrus digitatus
Lathyrus grandiflorus
Lathyrus hallersteinii
Lathyrus hierosolymitanus
Lathyrus hirsutus