Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Corylus colurna Αγριοφουντουκιά
Corylus maxima Φουντουκιά ήμερη
Cotinus coggygria Κότινος
Cotoneaster integerrimus Κοτονήαστρο το ακεραιόφυλλο
Cotoneaster nebrodensis Κοτονήαστρο το Νεμπροντένσιο
Cotoneaster nummularia Κοτονήαστρο το νομισματικό
Cotula coronopifolia
Crambe hispanica
Crassula alata
Crassula tillaea
Crassula vaillantii
Crataegus azarolus Κράταιγος ο αζαρόλος
Crataegus heldreichii Κράταιγος του Χελντράιχ
Crataegus monogyna aegeica Κράταιγος του Αιγαίου
Crataegus monogyna azarella Κραταιγός ο μονόγυνος
Crataegus monogyna monogyna Κράταιγος ο μονόγυνος
Crataegus orientalis orientalis Δασοτρικουκιά
Crataegus pentagyna Κράταιγος ο πεντάγυνος
Crataegus pycnoloba
Crataegus rhipidophylla Κράταιγος ο ριπιδόφυλλος