Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium montanum montanum
Teucrium montbretii heliotropifolium
Teucrium montbretii montbretii
Teucrium polium capitatum
Teucrium scordium scordioides
Teucrium scordium scordium
Thalictrum aquilegifolium
Thalictrum foetidum
Thalictrum lucidum
Thalictrum minus olympicum
Thalictrum orientale
Thamnosciadium junceum
Thapsia garganica
Theligonum cynocrambe
Thelypteris palustris
Thersamonia thetis Θερσαμονία η Θέτις
Thesium alpinum
Thesium arvense
Thesium bavarum
Thesium bergeri