Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Teucrium alpestre gracilis Τεύκριο το χαρίεν
Teucrium aroanium Τεύκριο των Αροανίων
Teucrium brevifolium
Teucrium chamaedrys chamaedrys
Teucrium chamaedrys olympicum
Teucrium cuneifolium
Teucrium divaricatum athoum
Teucrium divaricatum divaricatum
Teucrium divaricatum graecum
Teucrium divaricatum villosum
Teucrium flavum flavum Τεύκριο το κίτρινο
Teucrium flavum glaucum Τεύκριο το γλαυκό
Teucrium flavum gymnocalyx Τεύκριο το γυμνοκάλυκο
Teucrium flavum hellenicum Τεύκριο το ελληνικό
Teucrium francisci-werneri
Teucrium halacsyanum
Teucrium kotschyanum
Teucrium massiliense
Teucrium microphyllum
Teucrium montanum helianthemoides