Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Testudo graeca ibera Γραικοχελώνα
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα
Tetragonolobus biflorus
Tetragonolobus purpureus
Tetragonolobus requieni Τετραγωνόλοβος του Ρεκουιέν
Tetragonolobus wiedemannii Τετραγωνόλοβος του Βίντεμαν
Tetrao tetrix Λυροπετεινός
Tetrao urogallus Αγριοκουρνός
Tetrax tetrax
Tetrix bipunctata Τέτριξ δίστικτος
Tetrix bolivari Τέτριξ ο Μπολιβάριος
Tetrix ceperoi Τέτριξ ο σεπερόϊ
Tetrix subulata Τέτριξ ο σουβλοφόρος
Tetrix tenuicornis Τέτριξ στενόκερος
Tetrix tuerki Τέτριξ ο τούερκ
Tettigonia cantans Τεττιγόνια η άδουσα
Tettigonia caudata Τεττιγόνια η ουροφόρος
Tettigonia viridissima Τεττιγόνια η πρασινότατη
Teucrium alpestre alpestre Τεύκριο το αλπικό