Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Symphytum tuberosum angustifolium
Syngnathus abaster Σακοράφα
Syringa vulgaris Πασχαλιά
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Tachybaptus ruficollis Νανοβουτηχτάρι
Tadarida teniotis Νυχτονόμος
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Taeniatherum caput-medusae
Taeniatherum crinitum
Tagetes minuta
Talpa caeca Τυφλοσπάλακας
Talpa europaea Ασπάλακας
Talpa romana stankovici Ρωμαϊκός ασπάλακας
Tamarix dalmatica Δαλματικό αρμυρίκι
Tamarix gallica Γαλλικό αρμυρίκι
Tamarix hampeana Αρμυρίκι
Tamarix laxa Αρμυρίκι
Tamarix parviflora Αρμυρίκι
Tamarix smyrnensis Ταμάριξ ο Σμυρναίος