Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Minuartia hirsuta eurytanica
Mentha pulegium erinoides
Moenchia erecta erecta
Myosotis sylvatica cyanea
Malva cretica cretica
Mentha spicata condensata
Myrtus communis communis Μυρτιά η κοινή
Muscari pulchellum clepsydroides
Mentha pulegium cephalonia
Myosotis laxa caespitosa Μυοσωτίς η έρπουσα
Molinia caerulea caerulea
Matthiola longipetala bicornis
Malcolmia graeca bicolor
Minuartia verna attica
Myosotis arvensis arvensis
Malcolmia orsiniana angulifolia
Melissa officinalis altissima
Myosotis alpestris alpestris
Melittis melissophyllum albida
Marrubium peregrinum