Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cerastium banaticum speciosum
Campanula spatulata spatulata
Campanula celsii spathulifolia
Campanula sparsa sparsa Καμπανούλα η διάχυτη
Centaurea solstitialis solstitialis Κενταύριο το ηλιοτρόπιο
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi solerii Κυρτοδάκτυλος του Σόλερ
Corvus monedula soemmerringi Κάργια
Corydalis solida slivenensis
Carlina acaulis simplex
Centranthus nevadensis sieberi
Crocus sieberi sieberi
Convolvulus siculus siculus
Capparis spinosa sicula Κάπαρρη η Σικελική
Centranthus ruber sibthordii
Cephalaria flava setulifera
Carex flacca serrulata
Carum graecum serpentinicum
Cynoglottis barrelieri serpentinicola
Carex serotina serotina