Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Neptis rivularis Νέπτις η …
Neptis sappho Νέπτις η Σαμπφώ
Nordmaniae acacia Νορντμάνια η Ακακία
Nymphalis antiopa Νυμφαλίς η Αντιόπη
Nymphalis polychloros Νυνφαλίς η πολύχλωρος
Nymphalis xanthomelas Νυμφαλίς η ξανθομέλας
Neomys fodiens Ευρωπαϊκή νερομυγαλή
Neophron percnopterus Ασπροπάρης
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Nycteris thebaica Αιγυπτιακή νυχτερίδα
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Najas marina
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Narcissus serotinus
Nardus stricta
Narthecium scardicum
Nasturtium officinale
Neatostema apulum
Neotinea maculata