Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Bromus japonicus japonicus Βρώμος ο Ιαπωνικός
Brachiaria eruciformis Βραχιάρια η ροκόφυλλη
Briza humilis Βρίζα η ταπεινή
Briza minor Βρίζα η μικρή
Briza maxima Βρίζα η μέγιστη
Bupleurum karglii Βούπλευρο του Καργκλ
Bupleurum gaudianum Βούπλευρο του Γκωντιάν
Bupleurum greuteri Βούπλευρο του Γκρόιτερ
Bupleurum gracile Βούπλευρο το χαρίεν
Bupleurum gracile Βούπλευρο το χαρίεν
Bupleurum fontanesii Βούπλευρο το φοντανέζικο
Bupleurum trichopodum Βούπλευρο το τριχόποδο
Bupleurum capillare Βούπλευρο το τρίχιο
Bupleurum rotundifolium Βούπλευρο το στρογγυλόφυλλο
Bupleurum affine Βούπλευρο το πρόσορο
Bupleurum praealtum Βούπλευρο το πανύψηλο
Bupleurum commutatum commutatum Βούπλευρο το μεταβαλλόμενο
Bupleurum lancifolium Βούπλευρο το λογχόφυλλο
Bupleurum glumaceum Βούπλευρο το λεπυριώδες
Bupleurum tenuissimum Βούπλευρο το λεπτότατο