Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Athamanta macedonica
Athamanta densa
Athamanta arachnoidea
Athamanta albanica
Asyneuma limonifolium
Asyneuma giganteum
Asyneuma canescens
Astragalus vesicarius
Astragalus thracicus parnassi
Astragalus thracicus cylleneus
Astragalus thracicus thracicus
Astragalus thracicus monachorum
Astragalus taygeteus
Astragalus stella Αστράγαλος το αστέρι
Astragalus spruneri
Astragalus sirinicus
Astragalus sinaicus Αστράγαλος του Σινά
Astragalus sesameus Αστράγαλος ο σισαμώδης
Astragalus sericophyllus
Astragalus sempervirens cerhalonicus