Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Muscari dionysicum
Muscari cycladicum
Muscari comosum
Muscari commutatum
Muscari botryoides
Muscari armeniacum
Morus nigra Μαύρη μουριά
Morus alba Άσπρη μουριά
Morina persica
Moricandia arvensis
Montia fontana fontana
Monotropa hypopitys
Moneses uniflora
Moluccella spinosa
Moltkia petraea Μόλτκια η Πετραία
Mollugo cerviana
Molinia caerulea caerulea
Molineriella minuta
Moenchia mantica
Moenchia graeca