Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scabiosa columbaria balcanica
Scabiosa columbaria columbaria
Scabiosa columbaria ochroleuca
Scabiosa crenata brevciscapa
Scabiosa crenata crenata
Scabiosa crenata dallaporte
Scabiosa epirota
Scabiosa graminifolia graminifolia
Scabiosa graminifolia rhodopensis
Scabiosa hymettia Σκαμπιόζα του Υμηττού
Scabiosa mimoana minoana Σκαμπιόζα του Μίνωα
Scabiosa minoana asterusica Σκαμπιόζα των Αστερουσίων
Scabiosa sicula
Scabiosa sphaciotica
Scabiosa taygetea portae
Scabiosa taygetea taygetea
Scabiosa tenuis
Scabiosa triniifolia
Scabiosa variifolia Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη
Scaligeria halophila