Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cionura erecta
Circaea luteliana
Cicendia filiformis Κικένδια η νηματόμορφη
Cichorium endivia Αντίδι
Cichorium pumilum Άγριο ραδίκι
Cirsium appendiculatum
Cirsium candelabrum
Cirsium eriophorum
Cirsium hypopsilum
Cirsium ligulare
Cirsium mairei
Cirsium morinifolium
Cirsium tymphaeum
Cirsium vulgare
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Cistanche phelypaea
Cirsium italicum Κίρσιο το ιταλικό
Cistus albanicus Λαδανιά η Αλβανική
Citrullus colocynthis
Cladium mariscus