Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Astragalus vesicarius
Asyneuma canescens
Asyneuma giganteum
Asyneuma limonifolium
Athamanta albanica
Athamanta arachnoidea
Athamanta densa
Athamanta macedonica
Anagallis tenella
Atriplex halimus Ατρίπληξ η άλιμος
Atriplex hastata Ατρίπλεξ ο άστατος
Athyrium filix-femina
Atractylis gummifera
Atraphaxis billardieri
Atriplex recurva
Atropa bella-donna
Aubrieta deltoidea
Aubrieta erubescens
Aubrieta glabrescens
Campanula nisyria