Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Euphorbia epithymoides
Euphorbia exigua
Euphorbia falcata
Euphorbia flavicoma
Euphorbia helioscopia
Euphorbia herniariifolia
Euphorbia lathyris
Euphorbia lucida
Euphorbia oblongata
Euphorbia orphanidis
Euphorbia palustris
Euphorbia paralias
Euphorbia peplis
Euphorbia peploides
Euphorbia peplus
Euphorbia phymatosperma
Euphorbia platiphyllos
Euphorbia prostrata
Euphorbia pterococca
Euphorbia pubescens