Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Rhamnus saxatilis rhodopeus Ράμνος της Ροδόπης
Rhamnus pichleri Ράμνος του Πίχλερ
Rhamnus sibthorpianus Ράμνος του Σίμπθορπ
Origanum vetteri Ρίγανη η Βεττέριος
Ribes alpinum Ρίμπες το αλπικό
Ribes orientale Ρίμπες το ανατολικό
Ribes multiflorum Ρίμπες το πολυανθές
Ricinus communis Ρετσινολαδιά
Prunus persica Ροδακινιά
Punica granatum Ροδιά
Rhododendron luteum Ροδόδενδρο της Μυτιλήνης
Rorippa prolifera Ρορίππα η γονοφόρος
Rorippa islandica Ρορίππα η ισλανδική
Quercus robur robur Ρουπακοβελανιδιά (Ρουπάκι)
Rhus coriaria Ρούδι
Ruppia cirrhosa Ρούππια η κηρώδης
Ruppia maritima spiralis Ρούππια η σπειροειδής
Ruppia maritima rostellata Ρούππια η …
Pinus heldreichii Ρόμπολο
Sedum delicum Σέδο