Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Allium atroviolaceum
Allium amphipulchellum
Allium ampeloprasum
Allium amethystinum
Allium achaium
Alliaria petiolata
Alkanna tubulosa
Alkanna tinctoria
Alkanna sieberi
Alkanna sartoriana
Alkanna pulmonaria
Alkanna primuliflora
Alkanna pindicola
Alkanna pelia
Alkanna orientalis
Alkanna noneiformis
Alkanna methanaea
Alkanna graeca graeca
Alkanna graeca baeotica
Alkanna corcyrensis