Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Platycleis parnassica Πλατυκλεΐς του Παρνασσού
Platycleis tymphrestos Πλατυκλεΐς του Τυμφρηστού
Platycleis sporadarum Πλατυκλεΐς των Σποράδων
Platypygius crassus Πλατυπύγιος ο κράσσος
Plebejus pylaon brethertoni Πλεμπέγιος του Μπρέθερτον
Podocytisus caramanicus Ποδοκύτισος
Poecilimon aegaeus Ποκιλίμων ο Αιγαίος
Poecilimon thessalicus Ποκιλίμων ο Θεσσαλός
Poecilimon jonicus jonicus Ποκιλίμων ο Ιονικός
Poecilimon cretensis Ποκιλίμων ο Κρητικός
Poecilimon macedonicus Ποκιλίμων ο Μακεδονικός
Poecilimon miramae Ποκιλίμων ο Μιράμιος
Poecilimon syriacus Ποκιλίμων ο Συριακός
Poecilimon anatolicus Ποκιλίμων ο ανατολικός
Poecilimon nobilis Ποκιλίμων ο ευγενής
Poecilimon thoracicus Ποκιλίμων ο θωρακικός
Poecilimon laevissimus Ποκιλίμων ο λειότατος
Poecilimon jonicus lobulatus Ποκιλίμων ο λοβώδης
Poecilimon ornatus Ποκιλίμων ο πεποικιλμένος
Poecilimon tessellatus Ποκιλίμων ο στικτός