Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Campanula patula patula
Campanula pelviformis
Campanula persicifolia
Campanula radicosa
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculus
Campanula rechingeri
Campanula reiseri
Campanula rotundifolia
Campanula rupestris
Campanula rupicola
Campanula sartorii
Campanula saxatilis cytherea
Campanula saxatilis saxatilis
Campanula sciathia
Campanula scopella
Campanula spatulata filicaulis
Campanula spatulata spatulata
Campanula spatulata spruneriana
Campanula sporadum