Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Paronychia macedonica
Paronychia macrosepala
Paronychia polygonifolia
Paronychia rechingeri
Paronychia taurica
Parvotrisetum myrianthum
Parus ater Ελατοπαπαδίτσα
Paspalum paspalodes
Pedicularis friderici-augusti
Pedicularis graeca
Pedicularis olympica
Pedicularis orthantha
Pedicularis petiolaris
Peganum harmala
Periploca angustifolia Περίπλοκα η στενόφυλλη
Periploca graeca Περίπλοκα η γραική
Passer domesticus Σπουργίτης
Petasites albus
Petasites hybridus
Petasites kablikianus