Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Stellaria media postii
Scabiosa taygetea portae
Tragopogon porrifolius porrifolius
Elymus elongatus ponticus
Thymus praecox polytrichus
Lacerta trilineata polylepidota Τρανόσαυρα η πολυλεπιδωτή
Pimpinella tragium polyclada
Scleranthus annuus polycarpos
Narcissus poeticus poeticus
Hedera helix poetarum Κισσός χρυσόκαρπος
Galium anisophyllon plebeium
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά
Lapsana communis pisidica
Clethrionomys glareolus pirinus Δασοσκαπτοπόντικας
Foeniculum vulgare piperitum
Scutellaria orientalis pinnatifida
Dianthus pinifolius pinifolius
Dendrocopos major pinetorum Παρδαλοτσικλητάρα
Silene pinetorum pinetorum
Cerastium brachypetalum pindigenum Κεράστιο πινδογενές