Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Armeria sancta
Arnebia densiflora
Arrhenatherum elatius
Arrhenatherum palaestinum
Artemisia absinthium
Artemisia alba
Artemisia campestris campestris
Artemisia eriantha
Artemisia vulgaris
Arum alpinum
Anchusa macedonica Άγχουσα η Μακεδονική
Adonis microcarpa cretica Άδωνις ο Κρητικός
Adonis annua annua Άδωνις ο ετήσιος
Adonis aestivalis Άδωνις ο θερινός
Adonis microcarpa microcarpa Άδωνις ο μικρόκαρπος
Adonis annua carinata Άδωνις ο τροπιδώδης
Adonis flammeus Άδωνις ο φλογώδης
Alyssum siculum Άλυσσο το Σικελικό
Alyssum smyrnaeum Άλυσσο το Σμυρναίο
Alyssum alyssoides Άλυσσο το αλυσσοειδές