Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Trifolium dalmaticum
Trifolium constantinopolitanum Τριφύλλι της Κωνσταντινούπολης
Trifolium clypeatum
Trifolium cherleri
Trifolium campestre campestre
Trifolium boissieri
Trifolium bocconei
Trifolium barbeyi
Trifolium badium
Trifolium aureum
Trifolium aurantiacum
Trifolium arvense
Trifolium argutum Τριφύλλι
Trifolium angustifolium
Trifolium alpestre
Trifolium affine Τριφύλλι
Tribulus terrestris
Trapa natans Τράπα η πλέουσα
Tragus racemosus
Tragopogon tommasinii