Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Anthemis werneri Ανθέμιδα του Βέρνερ
Anthericum liliago
Anthocharis cardamines Ανθόχαρις της Καρδαμίνης
Anthocharis damone Ανθόχαρις του Δάμωνα
Anthocharis gruneri Ανθόχαρις του Γκρούνερ
Anthoxanthum gracile Ανθόξανθο το χαρίεν
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum ovatum Ανθόξανθο το ωοειδές
Anthriscus caucalis Ανθίσκος η καυκαλίς
Anthriscus cerefolium Ανθίσκος
Anthriscus nemorosa
Anthriscus nitida
Anthriscus sylvestris
Anthriscus tenerrima Ανθίσκος ο μαλακός
Anthropoides virgo Νυφογερανός
Anthus campestris campestris Χαμοκελάδα
Anthus cervinus Κοκκινοκελάδα
Anthus novaeseelandiae Γαϊδουροκελάδα
Anthus pratensis pratensis Λιβαδοκελάδα
Anthus spinoletta littoralis Νεροκελάδα …