Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymus sibthorpii
Thymus sipyleus sipyleus
Thymus stojanovii
Thymus striatus
Thymus teucrioides alpinus
Thymus teucrioides candilicus
Thymus teucrioides teucrioides
Thymus thracicus
Tilia cordata Μικρόφυλλη φλαμουριά
Tilia platyphyllos platyphyllos Πλατύφυλλη φλαμουριά
Tilia rubra rubra Πορφυρή φλαμουριά
Tilia tomentosa Ασημοφλαμουριά
Tolpis barbata
Tolpis virgata
Tordylium aegaeum
Tordylium apulum
Tordylium hirtocarpum
Tordylium maximum Καυκαλήθρα η μέγιστη
Tordylium officinale
Tordylium pestalozzae