Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene colorata
Silene compacta
Silene congesta
Silene conglomeratica
Silene corinthiaca
Silene cretica
Silene cythnia
Silene damboldtiana
Silene densiflora
Silene dirphya
Silene discolor
Silene echinosperma
Silene fabarioides
Silene frivaldszkyana
Silene fruticosa
Silene gallica
Silene goulimyi
Silene graeca
Silene guicciardii
Silene haussknechtii