Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Silene pentelica
Silene pinetorum pinetorum
Silene pinetorum sphaciotica
Silene pratensis
Silene pusilla chromodonta
Silene pusilla pusilla
Silene pusilla tymphaea
Silene radicosa
Silene radicosa rechingeri
Silene remotiflora
Silene rigidula
Silene roemeri macrocarpa
Silene samia
Silene samothracica
Silene saxifraga
Silene scorpilii
Silene scwarzenbergeri
Silene sedoides runemarkii
Silene sedoides sedoides
Silene sicula