Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Salix silesiaca Ιτιά της Σιλεσίας
Salix viminalis Καλαθοϊτιά
Salix xanthicola Ιτιά της Ξάνθης
Salsola aegaea Σαλσόλα του Αιγαίου
Salsola carpatha Σαλσόλα της Καρπάθου
Salvia officinalis Φασκομηλιά η φαρμακευτική
Salvia pomifera Φασκομηλιά η μηλοφόρος
Sambucus nigra Κουκοξυλιά
Sambucus racemosa Ανδριανός
Scabiosa albocincta Σκαμπιόζα η λευκόστικτη
Scabiosa hymettia Σκαμπιόζα του Υμηττού
Sedum delicum Σέδο
Sedum pallidum Σέδο το ωχρό
Sedum samium Σέδο της Σάμου
Senecio gnaphalodes Σενέκιο το γναφαλώδες
Silene nutabunda Σιληνή
Silene papillosa Σιληνή η θηλώδης
Sonchus oleraceus Ζωχός ο λαχανώδης
Sorbus chamaemespilus Χαμαιμέσπιλος
Sorbus domestica Ήμερη σορβιά